Υδατικό Αποτύπωμα

Τι είναι το υδατικό αποτύπωμα

Το υδατικό αποτύπωμα (ΥΑ) είναι ένας πολυδιάστατος δείκτης χρήσης ύδατος.
Για πρώτη φορά ο όρος «Υδατικό Αποτύπωμα» (Water Footprint) εισήχθη στην επιστημονική κοινότητα το 2002 από τον Hoekstra A.Y. της UNESCO, στο Διεθνές Συνέδριο Επιστημόνων σχετικά με το Εμπόριο Εικονικού Νερού, που έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο Delft, στην Ολλανδία.

Άμεση κατανάλωση νερού

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε ώστε να μειώσετε την άμεση κατανάλωση νερού στο σπίτι σας.

Έμμεση κατανάλωση νερού

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε ώστε να μειώσετε την έμμεση κατανάλωση νερού στο σπίτι σας.