Τι είναι η πλατφόρμα υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος και κατανάλωσης νερού

Το όραμά μας είναι ένας βιώσιμος πλανήτης με επάρκεια σε καθαρό νερό. Η τάση υπερκατανάλωσης και η εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλουν να αναθεωρήσουμε τους τρόπους χρήσης του νερού και να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε σωστά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Σκοπός της πλατφόρμας υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος και κατανάλωσης νερού είναι:

01

Η ενίσχυση των γνώσεων κάθε πολίτη για την κατανάλωση/χρήση του νερού σε ατομικό/οικογενειακό επίπεδο

02

Η συνειδητοποίηση κάθε πολίτη για το πώς οι καθημερινές του συνήθειες χρήσης νερού επηρεάζουν τα αποθέματα νερού του πλανήτη.

03

Η ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη ώστε να αποτελέσει ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της προσπάθειας για μείωση του υδατικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση νερού για τον πλανήτη.

04

Η ενημέρωση κάθε πολίτη για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μειώσει το ατομικό/οικογενειακό υδατικό αποτύπωμα.

05

Η ενθάρρυνση κάθε πολίτη να ενημερώσει και άλλους – μικρούς και μεγάλους – για το υδατικό αποτύπωμα.

06

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξοικονόμηση νερού είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής για έναν βιώσιμο πλανήτη.