Ποιοι είμαστε – Δικαιώματα χρήσης

Η πλατφόρμα υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος και κατανάλωσης νερού αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων” ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”. Διαχειριστής της πλατφόρμας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πρόσβαση και η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν.